Minggu, 23 Desember 2012

Jejak Sejarah Kerajaan Islam Asia Tenggara

Kerajan Islam Jeumpa didirikan tahun 760M oleh Raja Sharianshah Salman Al-Farisi.

Putra Sharianshah bernama Bernama Meurah Shahri Nuwi mendirikan kerajaan Peureulak. Kerajaan Peureulak mengalami masa jaya tahun 840mM di bawah kekuasaan Maulana Abdul Aziz Syah.

Salah seorang dari garis keturunan Meurah Shahri Nuwi bernama Meurah Seulu (w.1297) mendirikan kerajaan Pasai. Meurah Selu bergelar Malikul Saleh adalah dari garis keturunan Imam Ja’far Shadiq bin Muhammaq Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Saayidina Hussain.

Bahwa kegemilangan Pasai salah satunya diakibatkan kehancuran Baghdad. Ulamanya banyak yang menyelamatkan diri ke dan membangun Pasai.

Bahwa eksistensi Pasai yang gilang gemilang meresahkan Majapahit dan berusaha menghancurkannya. Penyerangan atas Majapahit dipimpin oleh Adityawarman pada 1360.Tapi sama seperti Pasai, Majapahit juga sedang dalam masa krisis. Krisis Pasai membuat ulamanya banyak berhijrah ke Jawa dan malah membuat Demak semakin besar, Majapahit akhirnya diluluhlantakkan oleh Demak.Demak adalah pewarisan dari Samudera Pasai. Salah satu dari sekian banyak bukti yakni terdapatnya nsakah ”Hikayat Raja-raja Pasai” di Demak pada bupati Ki Suradimanggala (”Aceh Kembali ke Masa Depan‘ Abdul Hadi WM., Jakarta: IKJ Press, 2005 h.187)”.

Saya kira Hikayat Raja-raja Pasai ditulis di Demak oleh ulama asal Pasai yang pernah besar di sana atas permintaan penguasa demak.

Meskipun Demak menjadi lebih dominan, para pelajar Jawa Timur seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang masih belajar agama dan kesusasteraan Arab ke Pasai (ibid, h.198).

Abu Muhammad Ibrahim

www.lintas-copas.blogspot.com